per qué fem aquest bloc?

-Perque volem trobar una manera mes àgil i dinàmica de donar classe, al temps que amb l’ajut de les TIC ens serveixi per gestionar les classes a diari i per trencar les barreres físiques que poden donar les distàncies arreu del pais.

-Per fer possible la comunicació en totes direccions entre la gent implicada en la construcció d’aquest bloc, i en la tasca educativa de la formació professional en el medi natural.

-Poder expressar com pensem i penseu que haurien de ser les coses a tots els àmbits relacionats amb la temàtica del bloc, i compartir així les visions de tothom sobre continguts, conceptes, temes, polítiques, organització, gestió,…, tant del medi com de la tasca educativa.

-Obrir la peripatètica (La paraula peripatètica es un cultisme grec (περιπατητικός) format del prefixe περι (peri = al voltant), el verb πατειν (patein = deambular) i el sufix ικο (ico = “relacionat amb”). La paraula peripatética vol dir “deambular al voltant d’un pati”. L’escola Aristotélica s’anomena l’escola peripatética, perque els filósofs ja fos entre ells o amb els seus deixebles debatien els pensaments mentre caminaven al voltant d’un pati.) com a instrument d’aprenentatge, fent possible que qualsevol participant pugui organitzar o participar en sortides al camp multidisciplinars.

-Facilitar l’accés lliure i obert a col·leccions d’apunts i altres materials didàctics, servint al mateix temps com a magatzem o font de documentació d’aquest tipus, i fent possible la participació de la comunitat en la millora o creació de materials docents.


 
%d bloggers like this: